Domovská stránka > Nakladatelství LEDA

LEDA spol. s r.o. je jediným českým vydavatelstvím specializovaným na jazykové slovníky, učebnice a příručky a na naučné slovníky. Od založení v r. 1992 usilujeme o vysokou odbornou úroveň své produkce, o její kvalitu, serióznost a uživatelskou přitažlivost. Autory našich publikací jsou renomovaní odborníci s hlubokou jazykovou a metodickou erudicí. Prakticky na každé naší jazykové publikaci se podílejí i rodilí mluvčí, kteří slovníky a učebnice podrobně lektorují, provádějí jazykovou úpravu či vytvářejí audionahrávky.

Jako jediné nakladatelství u nás se systematicky věnujeme jak hlavním světovým jazykům, tak jazykům menších národů a států. Ediční řady našich slovníků a učebnic v současné době zahrnují 22 evropských jazyků, dále čínštinu, indonéštinu a japonštinu. Naše slovníky a učebnice vycházejí v průběžně aktualizovaných a doplňovaných vydáních, která představují páteř moderní jazykové literatury v České republice.

V naší nabídce je nyní více než 230 jazykových publikací. Jazykové publikace vydáváme nejenom v knižní, ale i v elektronické podobě. Naše elektronické slovníky, encyklopedie a výukové programy mají více než 150 000 uživatelů, mezi kterými je většina nejvýznamnějších institucí a firem České republiky, např. Kancelář prezidenta republiky, ministerstva zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, obrany, vnitra atd., Nejvyšší kontrolní úřad, Magistrát hl. m. Prahy, větší počet vědeckých ústavů AV ČR, České vysoké učení technické, Universita Karlova, Vysoká škola ekonomická a většina vysokých škol v České republice, Burza cenných papírů, Česká pojišťovna, Živnostenská banka, Československá obchodní banka a další finanční ústavy, České energetické závody, O2 Czech Republic, Mittal Steel Ostrava, Česká rafinérská atd.

Knižní i elektronické slovníky vydané pod značkou LEDA získávají pravidelně přední ocenění v soutěži Slovník roku, kterou pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů.

Naše nakladatelství spolupracuje s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR, s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou a s dalšími českými akademickými a univerzitními pracovišti. Účastníme se práce organizace evropských tvůrců slovníků - Evropské lexikografické společnosti a jsme zapojeni do několika mezinárodních projektů v oblasti lexikografie a multimédií.

Výuka jazyků

Ve spolupráci s firmou Code Creator jsme z našich učebnic pro samouky vytvořili multimediální učebnice (tzv. mKnihy), které publikujeme na portále publi.cz. Jsou určeny pro tablety, mobilní telefony a PC.

K výhodám mKnih patří:

  • učebnice, audio nahrávky i klíč odpovědí jsou v jediné aplikaci
  • vyhodnocení odpovědí je přístupné na jediné kliknutí
  • učebnici je možné používat i bez připojení k internetu offline

Jazykové certifikáty

Jazykové certifikáty jsou určeny pro zájemce o studium nebo práci v cizině. Zkoušky pro jednotlivé jazyky nabízejí autorizované instituce příslušných zemí.

Poměrně nové jsou evropské jazykové zkoušky TELC (z anglického The English Language Certificate). V České republice je zajištuje pouze Akademie J. A. Komenského (www.akademie.cz). Nakladatelství LEDA nabízí produkty, které napomáhají dosáhnout právě některé z úrovní evropské jazykové zkoušky, např. víceúrovňový výukový program
Tell Me More dovede uživatele až do úrovně B2 v obecném jazyce (pro angličtinu a němčinu) a do úrovně C1 v odborném jazyce (obchodní angličtina).

Angličtina

Zkoušky z angličtiny organizuje především British Council (www.britishcouncil.org/czechrepublic). Nabídka zahrnuje řadu tradičně vyžadovaných a uznávaných Cambridgeských zkoušek od Key English Test (= A2 na stupnici TELC) až po Certificate of Proficiency in English (= C2) pro všeobecný jazyk a řadu Business English Certificates pro obchodní angličtinu. Zkouška IELTS (International English Language Testing System) má dvě verze: pro studenty, kteří chtějí studovat na některé zahraniční univerzitě, je určen Academic Module, pro ty, kdo chtějí pracovat v některé anglicky mluvící zemi, je určen General Module.
Americká zkouška TOEFL je obdobou britské IELTS; informace je možno najít na www.fulbright.cz.

Němčina

Zkoušky z němčiny u nás zajišťuje Goethe-Institut v Praze (www.goethe.de/ms/pra), který nabízí celou škálu úrovní: od Start Deutsch 1 (= A1 na stupnici TELC) až pro Großes Deutsches Diplom (=C2). Užitečné informace najdou zájemci také na www.sprachenzertifikate.de.

Španělština

Zkoušky ze španělštiny zajšťuje Instituto Cervantes z pověření Ministerstva školství a kultury Španělska. Získaný diplom DELE opravňuje ke studiu ve Španělsku a jeho držitelé ucházející se v cizině o práci, k jejímuž výkonu je zkouška ze španělštiny podmínkou, jsou od této zkoušky osvobozeni. Diplom je uznáván řadou zemí, s nimiž má Španělsko bilaterální dohody, včetně zemí EU. Další informace jsou na adresách http://diplomas.cervantes.es nebo www.cervantes.es.

Francouzština

Zkoušky z francouzštiny organizuje kulturní oddělení Francouzského velvyslanectví pod záštitou Mezinárodního centra pedagogických studií (CIEP) v Sèvres. Zkoušky jsou pořádány na 9 místech: ve Francouzském institutu v Praze, ve Francouzské alianci v Brně, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni, ve Francouzsko-českém klubu v Českých Budějovicích a ve Zlíně a konečně ve Francouzském centru v Olomouci.
Získat lze dva typy diplomů - DELF (základní, 1. a 2. stupně) a DALF (pro pokročilé). DELF 1. stupně vyžaduje schopnost komunikace ve francouzštině v běžných životních situacích, a to písemně i ústně. Pro DELF 2. stupně je třeba mít obecné znalosti francouzských a frankofonních reálií a základní znalosti odborné francouzštiny. DALF vyžaduje porozumění psanému textu a psaný projev, porozumění mluvenému slovu a ústní projev, porozumění psanému textu a písemný projev ve specializované francouzštině a porozumění mluvenému slovu a ústní projev ve specializované francouzštině.
Zájemci, kteří nemají zkoušku DELF 1. stupně, a chtěli by složit přímo zkoušku DELF 2. stupně nebo i DALF, mohou vykonat přístupovou zkoušku složením vstupního testu TD (pro DELF 2. stupně) nebo testu CO (pro DALF).
Diplomy DELF a DALF vystavuje francouzské ministerstvo školství. Pro vstup na francouzskou univerzitu nejsou povinné, ale přihlíží se k nim.
Podrobnější informace lze získat na
http://www.ifp.cz/ifp/pubCZ/home/vyuka/certifikaty/Main/index.jet?title=Certifikáty&highlight=209

Odběr novinek

Uveďte svůj email a jako první se dozvíte o právě vydaných knihách a mimořádných nabídkách.

Uvedením svého emailu souhlasíte s odběrem newsletteru, který odesíláme maximálně dvakrát týdně.
O vaše data se staráme v rámci Pravidel ochrany osobních údajů.

Proč právě Leda?

Tradičně nejvyšší kvalita
Ušetříte

20% sleva pro členy klubu Leda

Doprava zdarma

Doprava pro členy klubu Leda při nákupu nad 1000 Kč zdarma

Široký výběr jazyků

Najdete u nás tituly pro 30 jazyků

Kvalita

Na trhu jsme již 27 let

LEDA CZ
“25 nejlepších knih každý rok. Víc jich nepotřebujete”