Domovská stránka > Obchodní podmínky

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností LEDA, spol. s r. o. se sídlem Voznice 64, 263 01, IČO: 46351191 DIČ: CZ46351191 (dále jen "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu http://www.leda.cz a kupujícími. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2. Vymezení pojmů

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.
Prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3 Odstoupení od smlouvy

I když vyberete nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Vrácena bude plná cena zboží bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu.
Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Pokud se jedná o vracení CD nebo DVD musí být tyto vráceny v originálním obalu, tj. bez rozbalení. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny. Při vrácení kupní ceny na bankovní účet kupující uvede číslo svého účtu.

1.4 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Bližší informace o termínech dodání jsou uvedeny v sekci „Způsob doručení“.

1.5 Doprava

Náklady na doručení zahrnují: poštovné, dobírkovné a balné. Určují se dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev. Bližší informace o nákladech na doručení jsou uvedeny v sekci „Způsob platby“.

1.6 Platební podmínky

Dobírka - za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.
Zálohová faktura - platba za zboží předem na základě zaslané faktury. Zboží bude zasláno po úhradě zálohové faktury.
Platební brána ThePay - Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ThePay, která ho přesměruje na internetové bankovnictví. Plátce prostřednictvím internetbankingu odešle platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ThePay.cz, s.r.o. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

1.7 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. Sleva klubu LEDA a další mimořádné slevy se nevztahují na již zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat.
 
2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Poškozené zboží

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro vás opětovně vyexpedovat.
Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, je nutno o této závadě neprodleně informovat e-mailem, poštou či telefonicky zaměstnance našeho nakladatelství. Ve vaší reklamaci vždy uveďte prosím číslo faktury a stručný popis vady.

2.2 Chybně dodané zboží

Pokud žádáte dodání chybějící části zboží, (např. součástí knihy je CD, avšak zde CD chybí), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně našemu zaměstnanci a chybějící doplněk vám zdarma obratem pošleme.
Pokud je na faktuře uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná, zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naši adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.

2.3 Výměna a vrácení zboží

Pokud žádáte úplnou výměnu zboží, či navrácení peněz, je třeba vadnou knihu doporučeně zaslat zpět na naši adresu. Ke knize přiložte kopii faktury a stručný popis vady s vaším požadavkem (vrácení peněz, výměna zboží). Žádáte-li vrácení peněz, uveďte případně číslo vašeho účtu, kam mají být peníze vráceny. Peníze vám budou vráceny bez poštovného a balného. Pokud vracíte CD nebo DVD musí být tyto vráceny v originálním obalu, tj. bez rozbalení.
V případě chybné expedice (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná), zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naši adresu, obratem vám zašleme knihu správnou.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě www.leda.cz, tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:
e-mailem: leda@leda.cz,
telefonicky na: 222 747 222 (Po-Pá 8:00-16:30),
písemně poštou na adrese:
LEDA, spol. s r. o., Voznice 64, 263 01
Kontaktní adresa pro vrácení zásilek:
Sklad LEDA spol. s r. o., V Lukách 294, 261 01 Příbram 1

3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje nám svěřené jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu leda.cz a vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny, v případě dalšího nákupů budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet.

Odběr novinek

Uveďte svůj email a jako první se dozvíte o právě vydaných knihách a mimořádných nabídkách.

Uvedením svého emailu souhlasíte s odběrem newsletteru, který odesíláme maximálně dvakrát týdně.
O vaše data se staráme v rámci Pravidel ochrany osobních údajů.

Proč právě Leda?

Tradičně nejvyšší kvalita
Ušetříte

20% sleva pro členy klubu Leda

Doprava zdarma

Doprava pro členy klubu Leda při nákupu nad 1000 Kč zdarma

Široký výběr jazyků

Najdete u nás tituly pro 34 jazyků

Kvalita

Na trhu jsme již 30 let

LEDA CZ
„Každý rok 25 knižních delikates.“